KVALITET

Kvalitet för fortensia är:
• Erfarenhet att välja ut rätt konsult för rätt uppdrag
• Uppföljning av uppdrag
• Intervju av konsult
• Kompetens, Erfarenhet och Personlighet

Vår vision är att skapa ett nätverk av erfarna-, kompetenta- och sociala konsulter där Fortensia kan ha en central plats att känna tillhörighet till.

Vi tror att erfarenhet är en viktig del likväl som den sociala begåvningen. Att kunna skapa en trevlig atmosfär omkring sig och förstå vad kunden behöver. Det är inte alltid lätt eftersom det riktiga behovet kanske inte uttrycks i klartext.

Fortensia har regelbundna träffar med sina konsulter och följer upp uppdrag, nya uppdragsmöjligheter, trivsel mm. Vi samordnar gemensamma konsultträffar i nätverket för att ha trevligt och byta erfarenheter.

Fortensia arbetar utifrån följande process vid förmedling av konsultuppdrag från kundbehov till avlutad uppdrag.

1. Planering
Vi analyserar kundbehov och tar fram en uppdragsbeskrivning tillsammans med kunden som beskriver uppdragets omfattning, efterfrågad kompetens, eventuella mätpunkter och mål för kompetensöverföring.

2. Offert
Sökning görs av lämplig konsult i Fortensias leveransnätverk. Förslag på konsultprofil presenteras för kund. Om kunden accepterar konsulten skrivs avtal mellan Fortensia och kunden samt mellan Fortensia och konsulten.

3. Genomförande
Fortensia går igenom uppdragsbeskrivning med aktuell konsult. Fortensia följer löpande upp att konsulten genomför uppdraget på ett korrekt sätt, enligt uppdragsbeskrivningen. Hur ofta denna uppföljning görs beror på uppdragslängd.

4 Uppföljning
Efter genomfört uppdrag går Fortensia tillsammans med beställaren igenom ett enkelt frågeformulär, där man bedömer hur konsulten genomfört uppdraget, speciellt med tanke på ev. mätpunkter eller kompetensöverföring.

Utvärdering presenteras för konsulten.

Kontakta fortensia

KONTAKTA OSS

info@fortensia.se